Seiko - Progressive Lenses - עדשות מתקדמות

תוכן עבור Seiko - Progressive Lenses

התערוכה מגלה סודות מעולם האופטיקה והעדשות דרך ציר הזמן של התפתחות חברת SEIKO המובילה בתחום העדשות לאורך השנים. הפיתוחים והחדשנות הטכנולוגיים שנכנסו לתחום עדשות הראיה והשמש, עדשות פולארויד, עדשות מחליפות צבע ועדשות דקות במיוחד. יחד עם השימושים השונים, בוחנת התערוכה איך עדשה פשוטה יכולה להפוך למייצג אומנותי שלם.

 

הפתיחה בקרוב!

 


הדפסה שלח לחבר